Kullanım Koşulları

 

Bu web sitesi, kullanıcının aşağıdaki koşulları kabul etmesi halinde kulllanıma sunulmuştur. Dogruokul.com web sitesini kullanan ve sitede gezinen her kullanıcı aşağıdaki tüm koşulları kabul etmiş sayılır.

 

GENEL ŞARTLAR

 

Web sitesi metninde sunulan tüm bilgiler dogruokul.com’un izni olmadan kullanılamaz.

 

dogruokul.com sitede verilen bilgilerde oluşabilecek hata ve siteden çıkartılmış bilgilerden dolayı sorumlu tutulamaz ve hiçbir garanti vermez. Web sitesi, kişisel bilgiler yani isim, soy isim, adres, telefon, e-posta adresi veya IP bilgileri gibi web sitesi yönetimi bünyesinde gizli tutulacak bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmemesi amacıyla her türlü tedbir ve önlemi alacaktır. Şu kadar ki, gerekli tedbir ve önlemin alınmasına rağmen, üçüncü şahısların eline geçen kişisel bilgiler dolayısıyla oluşabilecek her türlü maddi/manevi zararlardan dogruokul.com sorumlu tutulmayacaktır.

 

www.dogruokul.com, kullanıcılarının kişisel bilgilerini, kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek ve daha fazla fayda sağlayabilmek için kendi içerisinde değerlendireceğini beyan eder.

 

Şirket’in işbu Gizlilik Sözleşmesi hükümlerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkı saklı olmakla birlikte yapılacak her türlü değişiklik yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. Bu nedenle işbu Web Sitesi’nde yer alan "Gizlilik Sözleşmesi" sayfasının sık sık ziyaret edilmesi gerekmektedir.

 

DOGRUOKUL.COM KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

 

1.  KONU VE KAPSAM:

 

1.1.  Bu sözleşme (“Sözleşme”), www.dogruokul.com'a (“Web Sitesi” olarak da anılır) ilişkin hakların sahibi olan "Rigel Oyuncak Tasarım ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti" ile web sitesini kendi onayı ile kullanan/üye olan ve işbu Sözleşme’yi onaylayarak, bu Sözleşme’de yer alan her türlü kullanım koşulunu kabul eden Kullanıcı/Üye arasında akdedilmektedir.

 

1.2.  İşbu Sözleşme,Web sitesinin ve web sitesinde yer alan veri tabanı ile bilgilerin kullanım koşullarını, sistemin işleyişini ve Taraflar arasındaki şartları belirlemektedir. Web sitesi, işbu Sözleşmeyi gerekli gördüğü zaman, kullanıcıları önceden haberdar etmeksizin, gerekli değişiklikleri yapma hakkını saklı tutmakla birlikte söz konusu değişiklikler, değiştirilmiş sözleşmenin Web Sitesi’ne konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Bu değişikliklerden haberdar olmak için Kullanıcı’ların işbu Web Sitesi’nin ilgili kısımlarını sık sık ziyaret etmeleri gerekmektedir.

 

1.3.  Web sitesi, Rigel Oyuncak Tasarım ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti' ye ait olup, Türkiye'deki özel öğretim kurumlarını ücretsiz olarak tanıtan, aynı zamanda da belirli ücretler karşılığında özel öğretim kurumlarına, kendilerini tanıtabilme imkanı sağlayan bağımsız online bir eğitim platformudur. 

 

1.4.  Sözleşme koşullarını kabul etmeyen Kullanıcı veya Üye Web sitesini kullanmaktan vazgeçmelidir. Web sitesini kullanmaya devam eden Kullanıcı’nın / Üye’nin, Sözleşme’de belirtilen tüm hükümleri kabul ve ikrar ettiği kabul edilir.

 

2.  SİTEYE ÜYELİK / KULLANIM

 

2.1.  Web sitesi'ne üye olmak isteyen kullanıcı, Web sitesi'nde yer alan Üyelik Formu’nda yer alan bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurur ve işbu Kullanım Şartları Sözleşmesi kabul edilerek üyelik kaydı oluşturur. Üyelik aşamaları tamamlanarak olunarak işbe sözleşmede tanımlanan "üye" hak ve yetkisine sahip olunabilir. Üye olunmadan da, sadece siteyi kullanarak işbu sözleşmede tanımlanan "kullanıcı" hak ve yetkisine sahip olunabilir

 

2.2.  Web sitesi herhangi bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin feshedebilir veya Sözleşme’yi feshetmeden de Üyeliğe son verebilir  veya geçici bir süre ile askıya alabilir.

 

2.3. Web sitesini kullanan Kullanıcı/Üye, işbu Kullanım Şartlarını kabul ederek, üyenin isim, soy isim, telefon, eposta adresi, adres gibi bilgilerini, üye'nin yapacağı okul tercihinde yardımcı olmak ve iş geliştirme amacıyla, özel öğretim kurumlarıyla paylaşabilir.

 

3.  GENEL HÜKÜMLER:

 

3.1.  Rigel Oyuncak Tasarım ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti, Web Sitesi’nde bilgileri tanıtılan hiçbir özel öğretim kurumu adına faaliyet göstermemektedir. Web Sitesi kapsamında yer alan içerik, kullanıcıları bilgilendirme amacına hizmet etmektedir. Site içeriğindeki tüm bilgiler ve görseller yoğun bir çalışma sonucu bir araya getirilmiş olup, düzenli aralıklarla güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak, web sitesi içeriğinde bulunan bilgilerin geçerliliği, doğruluğu veya kesinliğini veya sitede bilgileri yer alan özel öğretim kurumlarının ürün veya hizmetlerin kalite ve güvenilirliğini taahhüt etmemektedir.

 

3.2. Web sitesi'nde yer alan okul bilgilerine ilişkin olarak yer alan logo, fotoğraf ve görsel verilerin mülkiyet ve fikri hakları, ilgili özel öğretim kurumlarına aittir. Herhangi bir özel öğretim kurum yetkilisi tarafından logo, foto ve/veya görsellerin web sitesinden kaldırılması talep edildiği takdirde Rigel Oyuncak Tasarım ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti, bunları kaldırmayı kabul ve taahhüt eder. Söz konusu logo, resim, fotoğraf ve görsel verilerin doğruluğu, sahteliği, hata ve yanlışlığından dolayı Rigel Oyuncak Tasarım ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti, hiçbir sorumluluk ve bu görsel içeriklerin doğruluğu konusunda hiçbir taahhüd vermemektedir.

 

3.3  Web Sitesi’nde tanıtımı yer alan özel öğretim kurumlarına ilişkin eğitim, yemek ücretleri, tanıtım, ön kayıt ve son kayıt tarihleri, taban puan, kontenjan gibi bilgiler özel öğretim kurumlarının kurumsal resmi websiteleri veya okul yönetimleri tarafından tedarik edilmektedir ve bu bilgiler ışığında güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Bununla birlikte, Web sitesi'nde yer alan, özel öğretim kurumlarının eğitim, yemek ücretleri, tanıtım, ön kayıt ve son kayıt tarihleri, taban puan, kontenjan bilgilerinin doğruluğunu veya kesinliğini garanti etmemektedir. Eğer özel öğretim kurumundan tedarik edilemiyorsa veya bu bilgilere ulaşılamıyorsa, eğitim, yemek ücretleri, tanıtım, ön kayıt ve son kayıt tarihleri, taban puan, kontenjan gibi bilgiler verilmeyecektir. Rigel Oyuncak Tasarım ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti, web sitesinde yer alan kurumlarının eğitim, yemek ücretleri, tanıtım, ön kayıt ve son kayıt tarihleri, taban puan, kontenjan bilgilerinin, ilgili özel öğretim kurumu tarafından mutlaka teyit ettirilmesini önermekle birlikte, Web sitesi'nde yer alan eğitim ücreti, kontenjan, taban puan bilgilerine dayanarak gerçekleşen veya gerçekleşmeyen işlem / kayıt veya sözleşmeden doğan herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını açıkça beyan etmektedir.

 

3.4.  Web sitesi'nde yer alan bilgiler özel öğretim kurumu araştıran kullanıcıları bilgilendirme amacıyla olup, kullanıcıların, web sitesi'nde yer alan bilgilere dayanarak alacağı kararlardan veya doğacak zararlardan Rigel Oyuncak Tasarım ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti, hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Rigel Oyuncak Tasarım ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti, kullanıcıların, Web Sitesi’nde yer alan bilgilere dayanarak, üçüncü kişilerle girmiş olduğu hukuki ilişkinin tarafı olmayıp, bu ilişkilerden doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.

 

3.5.  Rigel Oyuncak Tasarım ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti, her ne surette olursa olsun web sitesi’ne erişimin aksamasında, engellenmesinden doğan hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup istediği herhangi bir zamanda, hiçbir sebep göstermeksizin ve önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın faaliyetine ve hizmetine son verme hakkını saklı tutmaktadır.

 

3.6.  Rigel Oyuncak Tasarım ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti, Web sitesi'nde yer alan ve üçüncü şahıslara ait başka internet sitelerine yönlendiren bağlantılara (URL linkler) doğrudan veya dolaylı olarak erişimden doğacak zararlardan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

3.7. Kullanıcılar yalnızca hukuka uygun amaçlarla Web sitesi'ni kullanabilirler. Kullanıcıların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

 

3.8. Özel öğretim kurumu yetkililerinin web sitesi’nde bilgisi yer alan özel eğitim kurumu ilgili bilgilerin Web sitesi'nden kaldırılmasını talep ettiği takdirde Rigel Oyuncak Tasarım ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti, bu bilgileri Web sitesi'nden kaldırır.

 

 

4.  FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

 

4.1.  Web sitesi'nin arayüzü, web sitesi veritabanı, tasarımı, içeriği, metin, imge, html kodu ve diğer kodları ile algoritması dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın dogruokul.com'a aittir. Kullanıcılar, Web sitesi'ne ait fikri hakları ve web sitesi unsurlarını satmak, yeniden satmak, işlemek, dağıtmak, paylaşmak ve sergilemek hakkına sahip değildirler. Web sitesi, işbu Sözleşme kapsamında kullanıcıların kullanımına sunduğu Hizmetler, Web sitesi içeriği ve bilgiler, telif haklarına tabi çalışmalar, ticari görünüm veya bu internet sitesi üzerinden sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm hakların mülkiyetini uhdesinde saklı tutmaktadır. Bu bilgilerin kullanılması Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili diğer hükümler kapsamında suç teşkil edecek olup, bu eylemleri gerçekleştirenler hakkında hukuki ve cezai takibatlar uygulanacaktır.

 

4.2.  Dogruokul markası ve logosu, Rigel Oyuncak Tasarım ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti'nın tescilli markaları olup, her ne suretle olursa olsun, bunların kullanıcılarca kullanılması marka tecavüzü teşkil etmektedir.

 

5.  YETKİ

 

5.1.  İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na tabi olup, Sözleşme’den doğan her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

6. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

 

6.1.  Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini Web Sitesi'ni kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Rigel Oyuncak Tasarım ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve bu değişiklikler Site üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.